Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając ze sklepu https://hurt.unibike.pl/ wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Rozumiem Polityka prywatności
Trwa ładowanie

Filtrujx

Regulamin

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami przed podjęciem decyzji o zakupie. 

Regulamin sklepu internetowego UNIBIKE

Postanowienia ogólne

1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym detal.unibike.pl/Default.B2C.aspx jest Unibike Sp.J. K. Orłowska, P. Drobotowski z siedzibą w Bydgoszczy 85-758, przy ulicy Przemysłowej 28B, zarejestrowanym w Rejonowym Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr rejestru 0000012462, NIP 8751175572, REGON 002515808.

2. Sprzedaż towarów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej detal.unibike.pl/Default.B2C.aspx, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sprzedającym – zwanym dalej Sklepem.

3. Sklep realizuje zamówienia w oparciu o zgłoszenia dokonane przy pomocy formularza zamówień, dostępnego na stronie http://detal.unibike.pl/Default.B2C.aspx, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Sklep zapewnia możliwość składania zamówień przez Internet pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
- przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2
- włączoną obsługę Java Script,
- aktywny adres e-mail

4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Klient może kontaktować się ze Sklepem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem marcin@unibike.pl lub telefonicznie w dni robocze, w godz. 08.00-16:00 dzwoniąc na numer 52 348 96 11

Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Do składania zamówień nie jest wymagane posiadanie konta w Sklepie, jednak jego założenie ułatwi dokonywanie zakupów w przyszłości. Aby założyć konto Klienta, należy dokonać rejestracji, wypełniając formularz zawierający dane do logowania (adres e-mail, hasło) oraz dane Klienta (imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, nr telefonu). Całą procedurę można wykonać w procesie składania zamówienia. W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych, sprzedający spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta danych nieprawdziwych lub treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta, Sklep może zablokować dostęp do konta Klienta.

2. Informacje o produktach oferowanych przez Sklep stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży zamawianych towarów. Każda płatność dokonana przez Klienta stanowi przedpłatę na poczet realizacji tego zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia Sklep przesyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie złożonego zamówienia. Potwierdzenie to nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep. O niedostępności produktu Klient zostanie poinformowany na podany adres e-mail. Jeżeli wszystkie produkty z zamówienia są dostępne wtedy realizacja zamówienia nastąpi:

- po wpływie środków na konto Sklepu - w przypadku przedpłaty przelewem tradycyjnym

- niezwłocznie - w przypadku płatności za pobraniem.

Przesłanie potwierdzenia realizacji zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Sklepem a Klientem.

3. W przypadku braku wszystkich lub części zamówionych towarów na adres e-mail Klienta zostanie wysłana wiadomość z prośbą o decyzję w sprawie realizacji zamówienia – realizacja częściowa, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia. Wiadomość zostanie wysłana najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia wskazanego w pkt. 2. Decyzja klienta o realizacji częściowej lub anulowaniu zamówienia skutkuje niezwłocznym zwrotem niewykorzystanej lub całej wartości przedpłaty.

4. Do sprzedaży promocyjnej i wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

5. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT.

6. W przypadku braku płatności w ciągu 5 dni od o dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia wskazanego w pkt. 2, zamówienie zostanie anulowane. Będzie to oznaczało, że  do zawarcia umowy sprzedaży między Sklepem a Klientem nie doszło.

Ceny towarów i płatność

1. Ceny wszystkich towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania lub odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu oraz wprowadzania w nich zmian.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności:

- płatność tradycyjnym przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu,

- płatność za pobraniem

Dostawa towarów

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

2. Wysyłka zamówionych produktów jest realizowana na terenie Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej.

3. Koszty dostawy na terenie Polski są zryczałtowane i uzależnione od wybranego w formularzu sposobu dostawy:

20 PLN - przesyłka kurierska z przedpłatą za zamówiony towar,
20 PLN - przesyłka kurierska z płatnością za pobraniem.

4. Koszty wysyłki za granicę ustalane są indywidualnie, po ustaleniu sposobu jej realizacji.

5. Jeżeli wartość zamówienia przekracza 300 PLN, koszty przesyłki towaru pokrywa Sklep.

6. Zamówiony towar przekazywany jest do przewoźnika realizującego dostawę w ciągu 1 dnia roboczego od momentu przesłania Klientowi potwierdzenia realizacji zamówienia. Klient może również zdecydować o innym, wybranym przez siebie terminie wysyłki towaru.

7. Informacja o dacie wysyłki jest przekazywana zawsze na adres e-mail Klienta.

Prawo do odstąpienia od umowy i zwroty

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie od umowy sprzedaży dokonywane jest przez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli i wysłane dowolnym kanałem porozumiewania się na odległość, m.in.:
- wiadomością e-mail, na adres marcin@unibike.pl
- w formie pisemnej, na adres Unibike Sp.J. K. Orłowska, P. Drobotowski, ul. Przemysłowa 28B, 85-758 Bydgoszcz.
Klient ma możliwość (ale nie obowiązek) skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

3. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
- dodatkowych koszów poniesionych przez Klienta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, możliwy sposób wysyłki oferowany przez Sklep,
- bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

4. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
- w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie jest tym samym wymagane, aby towar odesłano wraz z powyższym oświadczeniem. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Zwracane towary muszą być kompletne. Na konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu produktu może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.

7. Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem pkt 3. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy dokonywaniu płatności za zamówienie, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sklepu z żadnymi dodatkowymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Reklamacje

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sklep ponosi odpowiedzialność określoną w przepisach Kodeksu Cywilnego. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 24 miesięcy od daty doręczenia towaru i 12 miesięcy od daty stwierdzenia wady towaru. W oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

2. Jeśli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady, powinien skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marcin@unibike.pl celem ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenia ekspertyzy istniejących wad towaru, wtedy Klient powinien przesłać towar na adres Sklepu wraz kopią dokumentu potwierdzającego jego nabycie oraz opisem reklamacji.

3. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do złożonej reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził protokół szkody w obecności kuriera.

6. Sprzedawany towar opisany jest nazwą produktu. Dodatkowe elementy uwidocznione na zdjęciach, służą jedynie prezentacji produktu i nie są objęte ceną.

Polityka prywatności

1. Korzystając z serwisu http://hurt.unibike.pl/Default.B2C.aspx Klient akceptuje zasady Polityki Prywatności znajdujące się poniżej.

2. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nie upoważnione, zgodnie z (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.) Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Struktura witryny internetowej sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

4. Niektóre obszary Sklepu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera jak i dla użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

5. Klienci, którzy zapisali się do Newslettera będą otrzymywać tylko informacje związane z działalnością Sklepu. Adresy e-mailowe nigdy nie będą wykorzystane do rozsyłania reklam lub informacji dotyczących osób/firm trzecich. Adres e-mailowy można samodzielnie, w dowolnym czasie usunąć z listy subskrypcyjnej.

6. Klient mając na uwadze to, że samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji, powinien się wylogować ze strony, aby uniemożliwić korzystanie lub modyfikowanie informacji przez osoby trzecie.

7. Klient ma prawo w każdej chwili złożyć wniosek o usunięcie konta z bazy Sklepu poprzez złożenie oświadczenia przesłanego pocztą elektroniczną na adres marcin@unibike.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sklepu, a Sklep zobowiązuje się niezwłocznie to konto usunąć.

Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Niniejszy regulamin jest częścią umowy kupna-sprzedaży zawieranej między Klientem a. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Informacje, znaki firmowe oraz zdjęcia produktów umieszczone na stronie stanowią własność Unibike Sp.J. K. Orłowska, P. Drobotowski lub producentów oferowanych towarów i są umieszczone na stronie za ich zgodą. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów reklamowych, promocyjnych lub innych bez zgody właścicieli.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Sklep na stronie głównej witryny internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie tych zmian. Informacja będzie utrzymywana na stronie głównej witryny internetowej przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Klienci posiadający konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

8. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych Unibike K. Orłowska P. Drobotowski Sp. Jawna z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Przemysłowa 28B

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające z branży IT

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 6 lat od momentu ustania przetwarzania w ramach zawartej umowy

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

MiStral e-sklep PRO PLUS v. 2.34.55 © Mistral e-Sklep B2C, MS Systems - Mistral Systemy Internetowe 2023

Zawartość koszyka (0)

Do zapłaty:
0,00 PLN